Publicerad: 2020-12-22 14:52 | Uppdaterad: 2020-12-22 14:52

Plast utgör ett hot mot människors hälsa

Plastflaska
Photo by Erik Mclean on Unsplash

Pauliina Damdimopoulou, forskare vid CLINTEC medverkar i ett internationellt lag med forskare som skrivit en rapport om hormonstörande ämnen i plast.

Rapporten beställdes av Endocrine Society och International Pollution Elimination Network (IPEN) och gavs ut på ett virtuellt media evenemang online förra veckan där Damdimopoulou presenterade slutsatserna.

Hundratals kemikalier används som tillsatsämnen vid tillverkning av plast för att förbättra egenskaperna, såsom flexibilitet, brandsäkerhet, UV-resistens och färg.

Exempelvis ftalater, brominerade flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen, alkylphenoler, bisphenoler, tungmetaller och benzotriazoler är alla kända för sina toxiska och hormonstörande egenskaper är vanligt förekommande tillsatsämnen i plast bland annat i konsumentvaror, förpackningar, och elektronik.

Produktion av plast räknas fördubblas inom 10 år och kommer att signifikant bidra till förorening av miljö och exponering av människor till giftiga kemikalier.