Publicerad: 2018-10-10 11:24 | Uppdaterad: 2018-10-11 07:49

Piotr Nowak får pris för mest citerade artikel i AIDS journal under 2017

Piotr Nowak, Avdelningen för infektion och hud, får pris för mest citerade artikel i AIDS journal under 2017

Vad handlar artikeln om?

– I artikeln: ’’Gut microbiota diversity predicts immune status in HIV-1 infection’’ har vi undersökt mikrobiom (tarmflora) förändringar hos patienter med HIV infektion. Vi kunde påvisa att HIV patienter hade lägre bakteriell diversitet (artrikedom) i tarmen samt diversiteten var direkt korrelerad till immunstatus mätt som antal (CD4+) immunceller i blodet. Detta hade vid tidpunkten för publikation inte beskrivits tidigare och är en intressant indikator på samspelet tarmfloran och påverkan på immunförsvaret hos patienter med hiv infektion, säger Piotr Nowak.

Berätta lite om din forskning!

– Min forskning fokuserar på mikrobiom förändringar samt dess samspel med inflammation vid kroniska infektioner framförallt HIV. Jag är även huvudansvarig för en klinisk studie som undersöker om GnRH analoger kan minska reservoarer hos patienter med välbehandlat Hiv infektionen och därefter leda till bot. Detta är vår första bot studie sedan 1998 då vår grupp utförde världens första försök att bota hiv.

Vad var priset?

– Det prestigefyllda priset delas ut av International AIDS Society. Det innefattar, förutom diplom och presentation på bland annat under HIV konferensen i Amsterdam (Juli 2018), även av 500 USD som kan delfinanserna en ny publikationer i AIDS J. Men framför allt så lyfts min forskning fram i ett centralt sammanhang inom hivområdet och kommer att bidra till att förstärka min internationella position och bidra till nya nätverk/samarbeten.