Publicerad: 2015-06-23 12:26 | Uppdaterad: 2015-09-07 15:57

Pionjärer uppvaktades med vetenskapligt symposium

Forskare från hela världen kom för att fira cancerforskarna Georg och Eva Kleins 90-årsdagar. Programmet bestod av föreläsningar av världens främsta cancerforskare och inleddes med en födelsedagskonsert.

Eva och Georg Klein har belönats med otaliga priser och utmärkelser genom åren för sina upptäckter inom cancerforskningen. I år fyller de båda 90 år och de är fortfarande verksamma forskare inom tumörbiologi vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, MTC, vid Karolinska Institutet. Den 17–18 juni arrangerade deras studenter och personal ett symposium om ”The Future of Tumor Biology” på Nobel Forum, Karolinska Institutet. Repertoaren hölls hemligt för paret in i det längsta.

– Det här var en underbar överraskning med ett fantastiskt program. Alla är här med nya fynd, det är enormt intressant, sa Georg Klein under första symposiedagens kaffepaus.

Symposiet var endast tillgängligt för en exklusiv skara inbjudna forskare men sändes även live på internet. Undantagen var Nobelpristagaren Harald zur Hausens föreläsning, som innehöll opublicerade resultat, och inte sändes på internet.

KI:s rektor Anders Hamsten, var märkbart rörd när han inledde symposiet med att tacka paret Klein för deras betydelse för KI och generationer av forskare.

– Vi firar vetenskapen och två fantastiska forskare och förebilder som tillsammans har gjort enorma bidrag till KI och tumörbiologin, sa Anders Hamsten i sitt inledningstal.

Han beskrev Georg och Eva Klein som två av KI:s genom tiderna viktigaste forskare. De var pionjärer inom immunoterapin, som i dag räknas till de mest lovande genombrotten för framtida cancerbehandling. Föredragshållarna tillhörde alla eliten inom dagens cancerforskning. Förutom vetenskapliga föredrag fanns även utrymme för personliga betraktelser ur parets långa karriär. Ett avslutande anförande hölls av Hans Wigzell, professor emeritus i immunologi, och en av många forskare som disputerat under Kleins handledning. Han gav en målande bild av institutionen för tumörbiologi som byggdes upp av makarna och under 1960- och 1970-talen kom att utvecklas till ett världsledande nav för tumörbiologi. Hit kom forskare från hela världen och här rådde ett tillitsfullt klimat, även för en nittonårig Hans Wigzell som fick jobba som assistent efter bara ett års medicinstudier.

Det är Evas och Georgs fantastiska förmåga att undervisa och inspirera, inte deras vetenskapliga resultat, som är det största bidraget till världen. Tack Eva och tack Georg, sa Hans Wigzell.

Text: Jenny Ryltenius
Foto: Gunnar Ask

En film från symposiet finns tillgänglig inom kort.

Läs mer om Georg och Eva Klein.