Skip to main content
Publicerad: 2019-11-25 15:44 | Uppdaterad: 2019-11-29 08:45

Pionjärer mötte framtidens forskare när KI höll sin årliga höstpromotion

Foto: Erik Cronberg.

– Ni har alla gått er egen väg och gjort på ert eget vis. Det påminner mig om en klassisk sång, sa Robert Harris innan han i bröt ut i Frank Sinatras ’My Way’ i en hyllningssång till Karolinska Institutets nyblivna doktorer. Med stämman studsandes mot Blå Hallens väggar i Stockholms stadshus lockade vicerektorn för forskarutbildning fram skratt och applåder under KI:s årliga höstpromotion som hölls i fredags.

Total promoverades 153 nyblivna doktorer och 12 jubeldoktorer med diplom, hattar och salutkanoner i en högtidlig ceremoni följt av trerättersmiddag i Gyllene salen och dans. Robert Harris bjöd på sin egen tolkning av ’My Way’ som ett sätt att illustrera hur varje doktorand på KI haft möjligheten att utforma sitt eget utbildningsprogram.

– Det är otroligt att tänka på att ingen av er har genomfört en identisk doktorandutbildning, ingen av er har genomfört exakt samma resa. Vilken underbar flexibilitet det finns i vårt system, sa han.

Ändrade förutsättningar

Robert Harris reflekterade även över hur förväntningarna på forskare och publikationskraven har förändrats sedan 1950-talet. När James Watson och Francis Crick publicerade två artiklar om deras banbrytande forskning om DNA:s dubbelhelixstruktur i Nature 1953 inkluderade de ingen data som stöd för sina slutsatser. Idag vore detta otänkbart, menade Robert Harris, och underströk behovet av att ständigt vidareutbilda och anpassa sig till nya kunskaper och metoder.

– Publicera eller förgås är en fras vi hör alltför ofta, men jag föreslår att ni koncentrerar er på Darwins ordspråk om att den bäst anpassade överlever istället. Och kom ihåg att kunskaper kommer och går men vänskaper kan vara en evighet, sa Robert Harris.

Vägen framåt

Rektor Ole Petter Ottersen passade på att prata om vikten av att bekämpa ojämlikheter i hälsa och att arbeta förebyggande för att motverka sjukdomar och ohälsa – något som KI trycker på i den nya strategin för 2030.

– Vår nya vision säger att vi ska sträva för en bättre hälsa för alla och driva kunskap om livet. Nyfikenhetsdriven forskning är och kommer att fortsätta vara basen för allt vi önskar göra inom medicin och hälsa, sa Ole Petter Ottersen i sitt välkomsttal.

’Jättars axlar’

Därefter tog vicerektor för forskning, Birgitta Henriques Normark, vid genom att citera Isaac Newtons berömda ord – ”om jag har sett längre, beror det på att jag stått på jättars axlar” – i en fin hommage till de jubeldoktorer som banat väg för dagens nyblivna doktorer.

Bland de 12, som alltså tog sin doktorsexamen för 50 år sedan, återfanns Professor Jan-Åke Gustafsson, som hjälpt till att bygga upp den basala forskningen vid KI:s södra campus och som år 1969 drev på för att lyfta statusen hos unga forskare i Sverige. Här hittade vi även årets enda kvinnliga jubeldoktor, Anita Aperia, som arbetat som barnläkare och etablerat ett forskningslaboratorium på barnkliniken vid Sankt Görans sjukhus. År 1969 ingick hon i de 10 procent av nya doktorer som var kvinnor. Idag representerar kvinnor drygt hälften av de nya doktorerna vid KI.

– Jag ber KI:s officiella representanter att fortsätta denna jämställdhetspolicy, det har varit en av era bästa investeringar, sa Anita Aperia i sitt tal under banketten vilket fick kvällens största applåd.