Publicerad: 2015-09-04 13:19 | Uppdaterad: 2015-09-08 17:22

Pionjären och donatorn Endre A. Balazs är död

Professor Endre Alexander Balazs, läkare, forskare, innovatör och entreprenör, avled den 29 augusti i Frankrike. Han blev 95 år gammal. Tidigare i år donerade professor Balazs och hans fru, Janet L. Denlinger, nära 35 miljoner kronor till inrättandet av en ny professur med inriktning mot innovation och entreprenörskap vid Karolinska Institutet. Paret besökte Karolinska Institutet i april i år i samband med den ceremoni som hölls då gåvoavtalet signerades.

Professor Endre A. Balazs. Foto: Gustav MårtenssonProfessor Balazs, kallad Bandi, vigde sitt liv åt forskning kring polysackariden hyaluronan. På 1940-talet lyckades han rena fram ämnet i stora mängder ur tuppkammar. Han var grundare till företag som bidrog till utvecklingen av medicinska tillämpningar av hyaluronan i operationer av grå starr i ögat, som fram till i dag har förbättrat synen hos flera hundra miljoner människor. Hyaluronan används också vid behandling av artros och rynkor i ansiktet. Endre A. Balazs-professuren vid Karolinska Institutet med inriktning mot innovation och entreprenörskap, som gjorts möjlig genom donationen, ska bidra till utveckling och kommersialisering av medicinska upptäckter till nytta för samhället.

Läs mer om donationen på KI Nyheter, 2015-05-13: ”Stor privat donation finansierar ny professur på Karolinska Institutet”