Publicerad: 2015-06-03 10:06 | Uppdaterad: 2015-06-03 10:06

Pilotprojekt inom reumatologi ska stärka universitetssjukvården

I utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård har Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting fattat beslut om att i samarbete med Karolinska Institutet skapa en ny vårdenhet som planeras ingå i universitetssjukvården. Syftet är att stärka den reumatologiska vården utanför akutsjukhusen. Satsningen genomförs som ett pilotprojekt för hur universitetssjukvård utanför akutsjukhusen ska bedrivas i Stockholms län.

I länets framtida hälso- och sjukvård kommer vård och forskning att bedrivas närmare patienterna. I praktiken innebär det att en del av den vård, forskning och utbildning som bedrivs på akutsjukhusen ska flytta ut till enheter utanför akutsjukhusen. Förändringen ska bland annat ge förutsättningar för att snabbt kunna omsätta nya forskningsrön och innovationer i vården.

Enheten öppnar den 1 januari 2016 och får ett brett uppdrag inom vård, forskning och utbildning. Forskare, studenter och patienter koncentreras till en och samma plats med målsättningen att åstadkomma en ökad tillgänglighet till vård för patienter i Stockholmsområdet. För att främja kontakten med forskning och utbildning kommer den nya enheten att lokaliseras till området runt Karolinska Institutet.

Verksamheten får ett särskilt ansvar för att utveckla nya innovativa metoder och arbetssätt för samverkan med patienter och primärvård. En viktig del av utvecklingsarbetet är e-hälsotjänster som gör det möjligt för patienter att bli mer delaktiga i sin vård. Erfarenheterna från den nya verksamheten ska sedan kunna införas inom andra specialistområden. I full drift beräknas cirka 10 000 öppenvårdskontakter ske i verksamheten som ska drivas av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

— För Karolinska Institutet är detta ett viktigt steg för att utveckla forskning och utbildning i öppna vårdformer i nära samverkan med landstinget, säger Martin Ingvar, vicerektor för samordning av frågor avseende framtidens hälso- och sjukvård.

Läs mer på Stockholms läns landsting