Publicerad: 2016-09-30 13:39 | Uppdaterad: 2016-09-30 14:00

Petter Gustavsson tilldelas stort anslag för forskning på nyanställda

Petter Gustavsson vid Sektionen för psykologi tilldelas 4 565 000 kronor från AFA Försäkring för forskning kring organisatoriska strategier för att stödja vitalitet och lärande hos nyanställda i yrken med höga emotionella krav. Från AFA Försäkringars hemsida:

Strategier för rekrytering, introduktion och stimulering av nyanställda, så kallad organisatorisk socialisering, har stor betydelse för medarbetares hälsa, professionella utveckling och vilja att stanna i ett yrke. Särskilt utsatta är yrken med höga emotionella krav som lärare, sjuksköterska, polis, socialsekreterare, psykolog, präst och läkare.
Petter Gustavsson, vid Karolinska institutet, tilldelas 4 565 000 kronor för att undersöka hur processer relaterade till lärande, vitalitet och stress hos ny personal kan påverkas i yrkesgrupper med höga emotionella krav.
Studien beräknas pågå 2017-01-01–2019-12-31 och förväntas generera information om förutsättningar och hinder för en bättre introduktion i arbetslivet för nybörjare på arbetsmarknaden.