Publicerad: 2018-10-22 11:36 | Uppdaterad: 2019-07-10 15:27

Petter Brodin får Hagbergs Pris 2018

Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris 2018 tilldelas Petter Brodin vid institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), och Ljubica Perisic Matic vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK).

Petter Brodin får priset för sina studier av immunsystemets utveckling hos det nyfödda barnet.

Om priset: Utdelning ur Sven och Ebba-Christina Hagbergs stiftelse sker i form av pris och forskningsanslag till yngre, disputerade forskare vid Karolinska Institutet. I år delas två pris à 150 000 kronor ut, och pristagarna får också varsitt forskningsanslag om 275 000 kronor. Priset kommer att delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid i oktober 2019.