Publicerad: 2017-11-29 14:34 | Uppdaterad: 2017-12-01 13:36

Peter Ueda vann Forskar Grand Prix 2017

Peter Ueda

Peter Ueda, postdoktor vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, har vunnit Forskar Grand Prix 2017 och är därmed svensk mästare i att presentera sin egen forskning under fyra minuter.

Under sitt föredrag berättade Peter Ueda om hur han använder stora datafiler med miljoner observationer för att ta reda på behandlingen av olika sjukdomar kan förbättras.

Peter Ueda forskar även kring biverkningar av läkemedel och hur väl de egentligen fungerar, samt nya sätt att hitta patienter med hög eller låg risk för sjukdom (exempelvis hjärtinfarkt) eller biverkningar så att behandlingar kan individanpassas.

Grattis till vinsten i Forskar Grand Prix! Hur känns det?

– Det känns trevligt, säger Peter Ueda.

Varför deltog du i tävlingen?

– Jag blev kontaktad av pressavdelningen på KI som ville att jag skulle vara med så jag tackade ja. Jag brukar tacka ja till saker. Om jag inte tackar nej.

Vad var svårast?

– Att vara nyanserad och återhållsam men samtidigt inte gardera så mycket att det blir hack i berättelsen.

Vad var roligast?

– Att rita bilder. Jag gillar att rita. Läkaryrket är kul men mycket algoritmbaserat och inte så många möjligheter att uttrycka sig själv. Och man ska nog aldrig vara ironisk, vilket jag fick vara nu. Sen var det roligt att jobba med de duktiga och entusiastiska arrangörerna.

Vad hoppas du att vinsten ska leda till?

– Jag är inget jättefan av tendensen att vi forskare nu också ska sälja in våra idéer och visioner som ett gäng inspirational speakers. Den amerikaniserade presentationsformen är inte helt förenligt med vetenskaplighet där man ju ska vara kritisk och ständigt ompröva antaganden och hypoteser. Jag försökte hitta en ton där jag undvek att vara tråkig samtidigt som jag inte var en Steve Jobs-typ. Hoppas kunna fortsätta utveckla detta.

Vilka är dina bästa tips till andra forskare som vill bli bättre på att presentera sin forskning?

– Ifrågasätt formatet. Är verkligen en föreläsning det bästa att göra givet vad du vill uppnå? Det finns exempelvis mycket evidens som visar att det inte ger så mycket att lyssna på föreläsningar om det handlar om undervisning och då kanske man ska använda någon annan form av kommunikation.

– Manus först, bilder sen. I dessa Powerpoint-tider är det vanligt att man börjar göra "slajds" och sen låta presentationen utgöras av att man pratar om slajdsen. Börja istället med ett manus och gör sedan bilderna som stödjer din berättelse. Bild plus berättarröst är samma komponenter som i en dokumentärfilm och det är ingen regissör som först gör filmen och sen tänker på vad de ska säga till bilderna!

– Slajds är gratis. Ofta får man instruktionen att göra en presentation på "högst X slajds". Detta är inte logiskt då den begränsade resursen är tid och inte bilder, de är ju gratis. Dela upp innehållet på så många bilder som krävs för att underlätta förståelsen av vad det är du berättar om.

Under ​Forskar Grand Prix tävlar forskare om att på 4 minuter presentera sin forskning så underhållande och informativt som möjligt. Publiken röstar tillsammans med en jury fram vinnaren.