Publicerad: 2016-12-09 09:39 | Uppdaterad: 2016-12-09 09:51

Peter Arner får Naomi Berrie Award för sin diabetesforskning

Den 19 november delades det stora priset Naomi Berrie Award ut vid den årliga diabeteskonferensen Frontiers in Diabetes Research Symposium vid Berrie Center, Colombia universitet.

Mottagare av priset är Peter Arner, professor i endokrinologi vid institutionen för medicin, Huddinge. Russal Berrie Foundation etablerade utmärkelsen 2000 och priset delas nu ut årligen för att främja högkvalitativ forskning inom diabetes. Priset som motsvarar ca 1,5 miljon (150.000 USD) ska användas till fortsatt forskning och anställning av doktoranden Hui Gao som kommer att studera så kallade icke kodande långa RNA när det rör människans fettcellsfunktion.

Stort grattis, Peter!