Publicerad: 2022-10-11 13:59 | Uppdaterad: 2022-10-11 13:59

Peter Andréasson ny kommunikationsdirektör

Peter Andréasson, presschef vid Karolinska Institutet sedan drygt fyra år, blir KI:s nya kommunikationsdirektör. Han tillträder formellt den 1 november och är fram till dess tillförordnad avdelningschef.

Peter ersätter Anna Maria Böök som gått vidare till motsvarande tjänst på Folkhälsomyndigheten.

– Peter har god kännedom om KI, har mångårig chefserfarenhet och har dessutom varit både biträdande och tillförordnad kommunikationsdirektör hos oss tidigare. Det känns bra att vi nu kan utse honom som ordinarie avdelningschef för kommunikationsavdelningen, säger tf universitetsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss.

Peter Andréasson har en utbildningsbakgrund inom journalistik och statsvetenskap och har bland annat arbetat som chef för olika verksamheter på Socialstyrelsen. Till KI kom han från Folkhälsomyndigheten, där han främst ansvarade för nationella rapporteringar och regeringsuppdrag inom folkhälso- och smittskyddsområdet.  

– För ett universitet som KI är det oerhört viktigt med väl fungerande intern och extern kommunikation. Under senare tid har KI tagit stora steg mot att bli en alltmer aktiv kommunikativ organisation. Utifrån mitt nya uppdrag – och tillsammans med KI:s medarbetare och studenter – hoppas jag kunna bidra ytterligare till den utvecklingen, säger Peter Andréasson.