Publicerad: 2019-10-28 12:42 | Uppdaterad: 2019-10-28 13:22

PET-studie av ett nytt läkemedel mot Parkinsons sjukdom

Vi söker friska forskningspersoner för deltagande i en ny PET-studie för att mäta hjärnans upptag av ett nytt läkemedel för Parkinsons sjukdom.

Med hjälp av så kallad PET-teknik (positronemissionstomografi) kan vi studera läkemedel i kroppen.

Studien utförs på Karolinska Sjukhuset i Solna. Forskningspersonerna får ekonomisk ersättning för sitt deltagande.

Du skall vara: man eller kvinna mellan 50 och 70 år.
Du skall inte: Ha några kända sjukdomar, ha någon känd allergi eller överkänslighet, äta mediciner regelbundet, vara rädd för trånga utrymmen, missbruka alkohol eller droger.

Foliglurax är ett nytt läkemedlet för behandling av Parkinsons sjukdom. Studien avser att studera hur mycket foliglurax som binder till mGlu4-receptorer i hjärnan. Tidigare studier på människa har inte visat några allvarliga biverkningar. Milda biverkningar har varit trötthet, huvudvärk, magstörningar, suddig syn och stickningar.

Du genomgår två PET-undersökningar, en före och en efter intag av en dos med foliglurax. Du kommer att stanna kvar på sjukhuset 1-2 dygn efter undersökningarna.

Intresseanmälan för studie med Foliglurax. Studiekod: 18124A

Kontakt

Per Stenkrona Forskningsspecialist
51772902