Publicerad: 2023-05-08 09:43 | Uppdaterad: 2023-05-08 14:02

Perspective-artikel i Nature Reviews Cancer av Charlotte Rolny, Margarita Bartish och Ola Larsson

Docent Charlotte Rolny, docent Ola Larsson och PhD Margarita Bartish har publicerat en Perspective-artikel i Nature Reviews Cancer. Perspective-artiklar är ett forum för diskussioner om olika forskningsfält, så väl som en beskrivning av historiska influenser, forskningstrender och tekniker.

Porträtt av Charlotte Rolny och Margarita Bartish
Docent Charlotte Rolny och PhD Margarita Bartish.

Två forskargrupper från institutionen för onkologi-patologi, ledda av Charlotte Rolny och Ola Larsson, tillsammans med sammarbetspartners från McGill University, Kanada, har tidigare rapporterat att mRNA translation kontrollerar fenotypen hos tumörassocierade makrofager (1). Dessa forskare utvecklar nu sin syn på mRNA translationens betydelse för tumörens mikromiljö i en Perspective-artikel i Nature Reviews Cancer (2). Denna Perspective-artikel gör en genomgripande litteraturöversikt och ger författarnas syn på fältets fortsatta riktning och utveckling.

Docent Ola Larsson

Cancerceller anpassar sig till sin omgivning delvis genom att reglera translationen av specifika mRNA som kodar för proteiner som främjar cancercellens överlevnad och spridning. Detta har stimulerat utveckling av hämmare av translationprocessen, och ett flertal av dessa hämmare genomgår nu kliniska prövningar. Idag vet vi dock att tumörens mikromiljö, som inkluderar icke-transformerade immunceller, blodkärl och fibroblaster, har en stor påverkan på tumörens förmåga att växa och sprida sig. Däremot har betydelsen av mRNA translation för dessa cellers funktion - och konsekvenserna av dess modulering via mRNA translationshämmare – inte studerats tillräckligt. Detta arbete kommer att vara av intresse för forskare som söker en introduktion till mRNA translation i cancer och den kliniska potentialen hos detta forskningsområde.

1. MNK2 governs the macrophage antiinflammatory phenotype.
Bartish M, Tong D, Pan Y, Wallerius M, Liu H, Ristau J, de Souza Ferreira S, Wallmann T, van Hoef V, Masvidal L, Kerzel T, Joly AL, Goncalves C, Preston SEJ, Ebrahimian T, Seitz C, Bergh J, Pietras K, Lehoux S, Naldini L, Andersson J, Squadrito ML, Del Rincón SV, Larsson O, Rolny C
Proc Natl Acad Sci U S A 2020 Nov;117(44):27556-27565

2. The role of eIF4F-driven mRNA translation in regulating the tumour microenvironment.
Bartish M, Abraham MJ, Gonçalves C, Larsson O, Rolny C, Del Rincón SV
Nat Rev Cancer 2023 May;():