Publicerad: 2020-02-06 15:25 | Uppdaterad: 2020-02-06 16:15

Personlighet och dess påverkan på inlärning och övertygelser. Försökspersoner sökes till ny studie

Vi söker försökspersoner till en hjärnavbildningsstudie om personlighet som kommer att utföras på Karolinska Institutet.

Studien undersöker hur olika personlighetsdrag och kognitiva funktioner samt underliggande mekanismer i hjärnan relaterar till hur man ser på och förstår sin omgivning. Projektet använder hjärnavbildning och kvantitativ modellering av inlärning.

Inklusionskriterier är följande:

  • Ålder mellan 18 och 35 år
  • Inga neurologiska, psykiatriska eller allvarliga medicinska sjukdomar
  • Inga historiska trauman mot huvud eller hjärnskador

Om du vill vara med klickar du på länken och kommer då att få besvara ett frågeformulär om din personlighet (tar ungefär 20-30 minuter).

https://survey.ki.se/Survey/18865/sv

Om du väljs ut att vara med i huvudstudien kommer vi därefter att kontakta dig på mail.

600 SEK kommer att utdelas efter slutfört deltagande.

Forskningsledare:

Predrag Petrovic MD, PhD, Docent

Projektkoordinator:

Alexander V. Lebedev MD, PhD, Forskarassistent

Institutionen för Klinisk Neurovetenskap

Karolinska Institutet

Nobels väg 9, 171 77 Stockholm, Sverige