Publicerad: 2018-11-26 14:55 | Uppdaterad: 2019-05-14 08:45

Personlighet och dess påverkan på inlärning och övertygelser

Vi söker försökspersoner till en hjärnbildningsstudie om personlighet som kommer att utföras på Karolinska Institutet

Studien undersöker hur olika personlighetsdrag och kognitiva faktorer samt underliggande mekanismer i hjärnan relaterar till hur man ser på och förstår sin omgivning. Projektet använder hjärnavbildning och kvantitativ modellering av inlärning.

Inklusionskriterier är följande:

  • Ålder mellan 18 och 35 år
  • Avsaknad av neurologiska, psykiatriska eller allvarliga medicinska skjudomar
  • Inga historiska trauman mot huvud eller hjärnskador

Om du vill vara med klickar du på länken och kommer då att få besvara ett frågeformulär om din personlighet (som tar ungefär 20-30 minuter).

Länk till anmälan

Om du väljs ut att vara med i huvudstudien kommer vi att kontakta dig via mail. 850 SEK kommer att utdelas efter slutfört deltagande.

Forskningsledare:

Predrag Petrovic MD, PhD, Docent

Projektkoordinator:

Alexander V. Lebedev MD, PhD, Forskarassistent

Institutionen för Klinisk Neurovetenskap
Karolinska Institutet
Nobels väg 9, 171 77 Stockholm, Sverige