Publicerad: 2022-03-11 16:15 | Uppdaterad: 2022-03-11 16:15

Personer med problematiskt samlarbeteende sökes till en studie

dekorativ bild
iStock Foto: PKpix

Har du svårt att göra dig av med saker? Har du ett samlarbeteende som orsakar problem för dig? Forskare vid Karolinska Institutet genomför nu en enkätstudie för att undersöka hur personer med problematiskt samlarbeteende påverkades av pandemin. Du som känner igen dig i detta är välkommen att delta i denna studie.

Att samla på sig saker är vanligt, men för vissa kan samlandet leda till att hemmet fylls med mer saker än vad som får plats. En person som lider av samlarsyndrom (även kallat hoarding disorder) kan uppleva starkt obehag av att göra sig av med sina tillhörigheter och behåller därför sakerna. Detta kan leda till att hemmet inte kan användas som tänkt, till exempel att det blir svårt att använda kök, badrum eller ta sig runt på ett enkelt sätt.

Kort om studien

Under coronapandemin har överdrivet samlande observerats världen över bland den generella befolkningen. Pandemin har också minskat fysisk social kontakt mellan människor och många har spenderat mer tid i sina egna hem.  Forskare vid Karolinska Institutet vill undersöka hur pandemin har påverkat personer med problematiskt samlandebeteende. Då patientgruppen sällan söker vård vill forskare även undersöka målgruppens inställning till olika behandlingsformer samt om den förändrats under pandemi.

Vem kan delta

Du är välkommen att delta om du är minst 18 år och samtycker till att dina dina svar används i forskningssyfte.

Hur går studien till?

Du ska fylla i en anonym webbenkät där du får skatta sin symptombörda, upplevelser och mående under pandemin, upplevd påverkan av pandemin på samlarbeteenden och inställning till behandling. Resultaten planeras att publiceras i en vetenskaplig tidskrift. 

Anmälan

Anmäl dig till studien om samlarsyndrom genom enkätens startsida.    

Dina svar är anonyma och ingen identifierbar information kommer att sparas. Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande genom att stänga ner enkäten. Enkäten tar ungefär 15-30 minuter att fylla i.

Kontakt till forskare

Vid frågor, kontakta studieansvariga forskare på epost: volen.ivanov@ki.se 

Profile image

Volen Ivanov

Anknuten till Forskning
+46852482505
Profile image

Sofia Jägholm

Doktorand