Publicerad: 2020-02-07 11:12 | Uppdaterad: 2020-02-12 11:55

Personer med Hortons huvudvärk/ klusterhuvudvärk har dubbelt så många sjukdagar som de utan

I en ny svensk studie, som publicerades i den medicinska tidskriften Neurology, har man funnit att personer med Hortons huvudvärk har dubbelt så många sjukdagar som personer utan. Man fann även att kvinnor med Hortons huvudvärk hade dubbelt så många sjukdagar som män med samma åkomma. Att en vanligtvis periodisk åkomma har viss påverkan på arbetslivet kunde man misstänka, men att skillnaderna var så stora kände man inte till.

Porträtt Christina Sjöstrand

Klusterhuvudvärk, eller Hortons huvudvärk, är kortvariga men extremt smärtsamma huvudvärksattacker som vanligtvis är lokaliserad runt och/ eller bakom ett öga och håller i sig i 15 minuter upp till 3 timmar och förekommer återkommande under flera dagar, eller till och med veckor, i rad. Det finns även personer som har kroniska besvär utan uppehåll. Hortons huvudvärk är mer vanligt förekommande hos män och drabbar ca en av 1000 personer. 

Forskargruppen tittade på data från svenska nationella register där de inkluderade alla personer i arbetsför ålder som mellan 2001 och 2010 som hade haft vårdkontakt för Hortons huvudvärk på ett sjukhus eller hos en specialist vilket blev totalt 3 240 personer. De inkluderade också 16 200 personer från den allmänna befolkningen som inte hade Hortons huvudvärk och som matchades för ålder, kön, utbildning och hemstad. Därefter jämförde man antalet sjukfråndagar i fall överstigande 14 dagar och sjukpensionsdagar under år 2010 hos varje deltagare.

Resultaten man fick fram var att personer med Hortons huvudvärk hade mer än dubbelt så många dagar med sjukfrånvaro/förtidspension jämfört med de som inte har åkomman. Man kunde också se att kvinnor med Hortons huvudvärk hade dubbelt så många sådana dagar som män. Även personer med lägre utbildning hade fler dagar med sjukfrånvaro/förtidspension jämfört med personer med en högre utbildning. 

"Denna studie visar att Hortons huvudvärk har en uttalad påverkan på människors arbetsförmåga", säger Christina Sjöstrand. "Mer forskning behövs om hur man bäst kan behandla och hantera denna form av huvudvärk med målet att uppleva färre dagar med smärta och också så att man missar färre arbetsdagars. De uppenbara könsskillnader som vi ser måste också undersökas närmare".

Studien är ett samarbetsprojekt mellan Christina Sjöstrand och Anna Steinberg vid Avd för neurologi och professor Kristina Alexanderson och Pontus Josefsson vid Avd för försäkringsmedicin.