Publicerad: 2022-08-19 15:20 | Uppdaterad: 2023-08-17 10:07

Personer med depression, social fobi, panikattacker eller insomni sökes till ett utbildningsprojekt

dekorativ bild
iStock Foto: Cunaplus_M.Faba

Många besväras av nedstämdhet, socialfobi, panikattacker och sömnsvårigheter. Forskning har visat att internetbaserad KBT kan leda till minskade symtom och ökad livskvalitet för personer med dessa diagnoser. Psykologprogrammet vid Karolinska Institutet i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder kostnadsfri tio veckors behandling online.

Du som har social fobi, paniksyndrom, depression och insomni kan anmäla ditt deltagande till detta projekt och få gratis internetförmedlad KBT-behandling. KBT har i flera vetenskapliga studier visat sig leda till både minskade symtom och ökad livskvalitet vid dessa tillstånd. Syftet med det här projektet är att erbjuda effektiv psykologisk behandling och att utbilda psykologstudenter i att genomföra KBT-behandling via internet.

Vad innebär det att delta i projektet?

Deltagandet är gratis. KBT-behandlingen genomförs via internet och pågår under 10 veckor, mellan 26 september och 2 december, 2023. För att kunna delta i studien behöver du också vara tillgänglig för en telefonbedömning eftermiddagen den 14 september. Under behandlingen har du regelbunden skriftlig kontakt med en behandlare som stödjer dig med behandlingen. Din behandlare är en psykologstudent vid Karolinska Institutet som genomgår utbildning i KBT. Studenten handleds av en legitimerad psykolog. Att gå i KBT kräver en betydande arbetsinsats och eget ansvarstagande och du får räkna med att avsätta minst en timme om dagen under behandlingstiden.

Om du har självmordstankar eller tankar på att skada dig själv kan vi inte erbjuda dig behandling. Kontakta istället Vårdguiden 1177 som kommer att ge dig råd om vart du kan vända dig för att få rätt hjälp.

Vem kan delta?

Du måste vara minst 18 år, folkbokförd i Sverige och ha regelbunden tillgång till internet för att kunna delta.

Anmälan

Om du beslutar dig för att du vill delta i projektet anmäler du ditt intresse här. För att kunna genomföra en intresseanmälan behöver du ha ett BankID. Du får tillgång till ett antal frågeformulär som vi ber dig fylla i och därefter görs en bedömning om du går vidare till en telefonintervju.

Behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter införs i ett databaserat forskningsregister som kommer att föras fortlöpande. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Karolinska institutet. Projektet kommer att samla in och registrera information om dig utifrån dina svar på frågeformulär.

Profile image

Erik Andersson

Ansvarig prövare Studietelefon: 070-302 63 19