Publicerad: 2015-11-11 12:44 | Uppdaterad: 2015-11-16 09:37

Personer med autism har större risk att dö i förtid

En registerstudie vid Karolinska Institutet publicerad i The British Journal of Psychiatry visar att risken att dö i förtid för människor med autismspektrumtillstånd är runt 2,5 gånger högre än för resten av befolkningen.

läs hela artikeln