Publicerad: 2018-10-15 11:36 | Uppdaterad: 2018-10-15 14:18

Pernilla Lagergren och Bianca Tesi tog emot priser vid Installationshögtiden

Vid Karolinska Institutets installationshögtid den 11 oktober 2018 presenterades KI:s nya professorer och akademiska priser delades ut. Vi gratulerar Pernilla Lagergren och Bianca Tesi vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi som båda fick ta emot priser vid ceremonin.

Eric K Fernströms pris 2018

Pernilla Lagergren, forskargruppsledare för gruppen Kirurgisk vårdvetenskap, får priset för hennes enastående forskning inom området hälsorelaterad livskvalitet, särskilt hos patienter med cancer i matstrupen.

Pernilla Lagergren mottagare av Eric K Fernströms pris 2018

Prismotiveringen lyder: "Lagergren leder en forskningsgrupp inom kirurgisk vårdvetenskap och har i en rad toppublikationer, beskrivit hur livskvaliteten kan användas som en prognostisk faktor för matstrupscancer. Hon har också identifierat riskfaktorer för dålig återhämtning efter matstrupscanceroperationer, lyft fram patientgrupper i specifikt behov av skräddarsydd uppföljning och påvisat näringsproblem efter operationer. Genom väl utformade och omfattande prospektiva studier har hon väsentligt bidragit till att förbättra överlevnaden hos många cancerpatienter. "

Dimitris N. Chorafas pris 2018

Bianca Tesi vid gruppen Sällsynta Diagnoser fick ta emot Dimitris N. Chorafas pris 2018. Hon får priset för sin avhandling Genetic studies of susceptibility to inflammation, autoimmunity, and hematological malignancy.

Bianca Tesi mottagare av Dimitris N. Chorafas pris 2018

Priset (USD 5.000) delas ut årligen ut av den schweiziska stiftelsen Chorafas Foundation och vänder sig till nydisputerade, alternativt doktorander under sista året av doktorandarbetet. Syftet är att stimulera unga, lovande forskare. Bianca genomförde sina doktorandstudier vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa under ledning av professor Jan-Inge Henter, professor Magnus Nordenskjöld, forskarassistent Yenan Bryceson och med. dr. Marie Meeths. Under sin tid som doktorand har Bianca varit medförfattare till 21 artiklar, av vilka hon har varit förstaförfattare till sex.

Biancas mest framstående upptäckt är att germinalcellsmutationer i genen SAMD9L orsakar en familjär förekomst av myelodysplastiskt syndrom (MDS). Hennes upptäckt, som nyligen publicerades i den prestigefulla tidskriften Blood, visar att det finns en mekanism, ”adaptiv aneuploidi”, för ärftlig predisposition för cancer. Sedan artikeln publicerades har SAMD9L-mutationer kunnat identifieras hos flera barn med benmärgsdefekt och MDS över hela världen.