Publicerad: 2013-10-21 10:58 | Uppdaterad: 2014-03-05 11:25

Pernilla Lagergren får Hagbergs pris

Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris 2012 tilldelas Pernilla Lagergren, professor i kirurgisk vårdvetenskap vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, och Rickard Sandberg, forskare vid institutionen för cell- och molekylärbiologi.

Pernilla Lagergren får priset för sin banbrytande forskning om hälsorelaterad livskvalitet efter kirurgisk behandling av tumörsjukdomar, främst matstrupscancer. Hon har genom sin forskning påvisat flertalet betydelsefulla faktorer som förbättrar patienternas livskvalitet.

Om priset: Utdelning ur Sven och Ebba-Christina Hagbergs stiftelse sker i form av pris och forskningsanslag till yngre, disputerade forskare vid Karolinska Institutet. I år delas två pris à 150 000 kronor ut, och pristagarna får också var sitt forskningsanslag om 150 000 kronor. Priset delades ut vid installationshögtiden den 24 oktober 2013.

Professor

Pernilla Lagergren

Telefon: 08-517 759 84
Enhet: Kirurgisk vårdvetenskap
E-post: Pernilla.Lagergren@ki.se