Publicerad: 2024-05-24 17:43 | Uppdaterad: 2024-05-24 17:58

Per Nilsson – akademisk koordinator för Japan

Dr Per Nilsson
Dr Per Nilsson. Foto: Selma Wolofsky.

Per Nilsson, docent och biträdande chef vid avdelningen för neurogeriatrik, har blivit utsedd till KI:s nya akademiska koordinator för Japan.

Som akademisk koordinator sätter man sig in i de olika samarbeten som KI har med universitet i ett speciellt land och bidrar till att koordinera och stötta dessa så att de följer KIs strategier för internationalisering i landet. I dagsläget har KI akademiska koordinatorer för Brasilien, Kina, Storbritannien, USA och Japan.

Per har en gedigen kunskap om Japan.
– Jag gjorde min postdoc på RIKEN Brain Science Institute i Tokyo, säger Per. Det var en väldigt fin miljö för hjärnforskning, där jag lärde mig mycket om Alzheimerforskning som jag tog med tillbaka till KI, när jag startade min forskargrupp här. 
–Tiden i Japan gav mig också tillfälle att lära mig om landet och dess kultur vilket var mycket givande, avslutar han.