Publicerad: 2008-03-14 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Pengar till forskning om kvinnors hälsa

Sju forskargrupper vid Karolinska Institutet får närmre 35 miljoner kronor när Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, delar ut över 86 miljoner till forskning om kvinnors hälsa.

Forskningsbidragen delas ut över en fyraårsperiod. Störst anslag får professor Kristina Gemzell Danielsson vid institutionen för kvinnor och barns hälsa, som ska studera kvinnlig fertilitet och utveckla metoder för fertilitetsreglering. Hon får 8 375 000 kronor över fyra år.

Även Marti G Parker, Jan Sundquist, Carol Tishelman, Ivanka Savic, Cecilia Magnusson och Christina Bark vid Karolinska Institutet får forskningsbidrag från FAS.