Publicerad: 2023-06-20 13:57 | Uppdaterad: 2023-06-20 13:57

Peder Olofsson får Hjärt - Lungfondens stora forskningsanslag 2023

Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden ger en check till Peder Olofsson, Docent.
Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden och Peder Olofsson, Docent. Foto: Per Eriksson.

Docent Peder Olofsson, institutionen för medicin, Solna vid Karolinska Institutet, får Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 2023 på 15 miljoner kronor. Han får anslaget för sin forskning om stimulering av nervsystemet för behandling av åderförkalkning.

Hjärt-kärlsjukdom, där åderförkalkning är en viktig orsak, är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i världen. Peder Olofsson tilldelas nu Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor för att undersöka om det går att minska åderförkalkning genom att stimulera kroppens egna nervreflexer.

- Vårt mål är att utveckla ny behandling av hjärt-kärlsjukdom där vi drar nytta av kroppens egna nervreflexer. Det är viktigt att bättre förstå hur nervsystemet reglerar åderförkalkning och blodkärlsinflammation - som är centrala orsaker till hjärtinfarkt och stroke. Det kan öppna för helt nya angreppssätt och specifik behandling av hittills okända sjukdomsmekanismer, säger Peder Olofsson, docent i medicin vid Karolinska Institutet i ett pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden.