Publicerad: 2015-04-27 12:21 | Uppdaterad: 2015-04-27 12:22

Pedagogiska priset vid Infektionskliniken utdelat

Robert Dyrdak och Johannes Eimer har tilldelats Pedagogiska priset vid Infektionskliniken Huddinge för 2014.

I syfte att stimulera läkare som utför god klinisk handledning av läkarstuderande på infektionskliniken införde Institutionen för medicin från hösten 2003 ett pedagogiskt pris. Studenterna får efter varje kurs nominera valfri handledare till priset.

Aktuella för nominering är alltså alla läkare vid infektionskliniken som i något sammanhang har att göra med studenterna: på ronder, jourer eller mottagningar, vid bedside undervisning, seminarier eller föreläsningar, dock inte de som ingår i kursledningen, dvs kursledare och amanuenser.

Studierektorn grundar valet av pristagare på antal nomineringar och deras innehåll.

Det pedagogiska priset har för HT 2014 tilldelats:

Johannes Eimer med motiveringen: ”Helt sjukt engagemang. Lär ut kritiskt tänkande. Förmedlade bilden av läkaryrket som världens roligaste jobb.”

Det pedagogiska priset har för VT 2014 tilldelats:

Robert Dyrdak med motiveringen: ”Riktigt grym som person och läkare. Mycket pedagogisk och engagerande.”