Publicerad: 2015-09-28 09:48 | Uppdaterad: 2015-09-28 10:39

Pedagogiska priset vid Infektionskliniken har delats ut

Det Pedagogiska Priset vid Infektionskliniken, Huddinge, har delats ut för VT 2015.

I syfte att stimulera läkare som utför god klinisk handledning av läkarstuderande på infektionskliniken, HS, införde Institutionen för medicin från hösten 2003 ett pedagogiskt pris. Studenterna får efter varje kurs nominera valfri handledare till priset.

Nominerade VT 2015 har varit:

Marcus Ahl, Ludvig Bolinder, Paulina Dalemo, Johannes Eimer, Hedvig Glans, Karin Hansson, Wilhelm Hedin, Per Hedman, Bibi Johansson, Charlotta Millbourn, Catharina Missailidis, Jakob Nilsson, Åsa Parke, Staffan Sandell, Bianca Stammler, Jonas Sundén-Cullberg, Anna-Karin Svensson, Xu Xinling, Mattias Östberg

Det pedagogiska priset har för VT 2015 tilldelats:

Carin Scholander med motiveringen: ”Mycket pedagogisk, relevant, trevlig och uppmuntrande. En riktigt bra förebild!”

Grattis Carin!