Publicerad: 2022-07-08 11:02 | Uppdaterad: 2022-07-08 11:01

Pedagogiska priset 2021 tilldelas Lars-Arne Haldosen

Lars-Arne Haldosen vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära tilldelas priset för sitt mångåriga engagemang för utvecklingen av biomedicinprogrammen vid KI.

Lars-Arne Haldosen
Lars-Arne Haldosen Foto: Lars-Arne Haldosen

Han tar emot priset om 175 000 kronor i samband med Karolinska Institutets installationshögtid som hålls i Aula Medica den 14 oktober.

Motivering:

Lars-Arne Haldosen har i snart tre decennier ägnat sig åt innovativt pedagogiskt utvecklingsarbete på en övergripande nivå. Med stor kompetens, ödmjukhet och generositet får han andra att växa och tillser att de gemensamt kan genomföra och bedriva kvalitets- och programutvecklande aktiviteter av högsta klass.

Sedan 1995 har Lars-Arne varit en central kraft vid starten och implementeringen av biomedicinprogrammen vid KI och i samarbetet med KTH och Stockholms universitet. Som mångårig programdirektor, lärare, kursansvarig och ledamot i programnämnden för dessa program har han varit aktivt involverad på olika nivåer. Genom sitt stora engagemang i det nordiska biomedicinnätverket har gemensamma kurser, forskarskolor och lärarutbyten kunnat utvecklas och genomföras.

Lars-Arne Haldosen besitter en unik förmåga att locka till lärande och samarbete mellan studenter, lärare och medarbetare. Han är en inspirerande ledare för såväl lärare som studenter på KI.

KI:s pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå.

Pristagare utses av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå efter förslag från en särskild priskommitté där även representant från Kommittén för utbildning på forskarnivå ingår.