Publicerad: 2014-06-16 12:41 | Uppdaterad: 2014-11-26 13:25

Pedagogiken i centrum för internationell konferens

Pedagogisk utveckling. Det är ämnet för en internationell konferens som äger rum på Karolinska Institutet den här veckan. Över 600 deltagare från ett fyrtiotal länder träffas för att ta del av den senaste forskningen och utbyta erfarenheter.

– Syftet är att dela forskning om hur man arbetar med förbättring av högre utbildning, så att vi kan lära av varandra. Det här är den största konferensen inom området och bland talarna finns flera internationella toppnamn, säger Klara Bolander Laksov, lektor och enhetschef för medicinsk pedagogik inom Centrum för lärande och kunskap vid Karolinska Institutet.

Hon är en av arrangörerna bakom konferensen som går av stapeln vid KI den 16–18 juni. Den anordnas av ett internationellt konsortium för utveckling av högre utbildning, ICED, och lockar i år rekordmånga besökare – över 600 deltagare från ett 40-tal länder.

Från KI deltar ett 20-tal medarbetare: pedagogiska utvecklare, forskare inom medicinsk pedagogik och ledare för utbildningsprogram.

En av huvudtalarna är Graham Gibbs, professor vid universitetet i Winchester, som ska tala om vikten av att involvera studenter i utvecklingsarbete.

– Vi är väldigt glada över att han kommer. Han har arbetat länge och effektivt med pedagogisk utveckling, har fått hela universitet att klättra snabbt i internationella rankinglistor, säger Klara Bolander Laksov.

Under konferensen presenteras mindre studier, som test av en ny återkopplingsmodell, likväl som stora, övergripande projekt. Till exempel effekterna av att fokusera på pedagogiskt ledarskap i hela Australien.

– Det kommer att ge väldigt mycket idéer, perspektiv och kanske problematiseringar kring vad vi gör och hur man kan göra, säger Klara Bolander Laksov.

Temat för årets konferens är pedagogisk utveckling i en föränderlig värld, vilket syftar på de stora förändringar som påverkar utbildningen. IT-utvecklingen skapar exempelvis nya möjligheter, som till exempel öppna kurser på nätet.

Samtidigt blir världen mer global, vilket ställer nya krav på utbildningarna.

Man belyser också det statusmässiga spänningsförhållande som finns mellan forskning och utbildning.

– Många lärare upplever att de inte belönas för att de ägnar sig åt att förbättra undervisningen, utan bara för att vara goda forskare. Här presenteras exempel där man har arbetat för att förbättra utbildningens status, få den till en naturlig del av den vetenskapliga aktiviteten vid universitetet, säger Klara Bolander Laksov.

Vilka är de största utvecklingsområdena inom pedagogiken just nu?

– Vi vet att återkoppling med hög kvalitet spelar stor roll för lärandet och leder till högre kvalitet. Därför växer utbildningsformer där återkopplingen är integrerad. Exempelvis ”team based learning”, som har testats vid vissa program på KI.

– En annan trend är att skapa arenor för att diskutera pedagogiska frågor, exempelvis på institutions- och programnivå, och utveckla ledarskap som är väl informerat pedagogiskt, säger Klara Bolander Laksov.

Text: Sara Nilsson

Här kan du läsa mer om ICED.