Publicerad: 2014-10-08 15:07 | Uppdaterad: 2014-10-08 15:14

Pedagogik och engagemang belönades

Grand Round den 8 oktober innehöll ett späckat program med tre föredrag och utdelning av både pedagogiska priser och pris till bästa Grand Round-föreläsning.

Per Stål

– I min föreläsning fick man följa en och samma patient under hela resans gång, genom hela vårdapparaten. Jag utgick från ett autentiskt fall med en patient som insjuknat i leversjukdom och tog upp olika aspekter av hennes sjukdom, berättar Per Stål, överläkare på Gastrocentrum. Hans föreläsning "Autoimmun leverpåverkan med risk för cancer" röstades fram som den bästa på Grand Round under förra terminen.

Efter att Per Stål mottagit det traditionsenliga Grand Round-diplomet av institutionens prefekt Jan Bolinder var det dags för Hans Gyllenhammar, studierektor på institutionen och ordförande i utbildningsutskottet, att dela ut pedagogiska priser.

Agneta CollbergAgneta Collberg fick institutionens pedagogiska pris för termin 4, 2014. Motivering:

”Agneta Collberg har varit kursen i Medicinsk diagnostik trogen i många år som central person för den praktiska undervisningen inom Klinisk kemi på termin 4 för läkarstudenterna. Uppgifterna innebär förutom kursadministration även genomförande av laborationer och praktiska demonstrationer inom ämnet. Agneta visar alltid ett mycket stort engagemang för studenterna, är mycket mån om att de ska få det stöd de behöver och får alltid väldigt goda omdömen för sina insatser. Agneta är en mycket värdig mottagare av institutionens pedagogiska pris för termin 4, 2014”.

Ilia BrookeIlia Brooke fick institutionens pedagogiska pris för termin 5 och 6, 2014. Motivering:

”Dr. Ilia Brooke har som undervisningsspecialist vid akutkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge på ett excellent sätt utvecklat och organiserat det verksamhetsintegrerade lärandet i akutmedicin för kursen i klinisk medicin. Genom att aktivt inbjuda studenterna att maximera utbytet av sina placeringar vid akutkliniken, genom starkt personligt engagemang och en utmärkt samverkan med studenter, andra lärare och kursledning har dr Brooke på ett framstående sätt bidragit till kursens goda resultat”.

Stephan HaasFörutom prisutdelningarna avtackades Stephan Haas, klinisk assistent T4, för sin tid som Grand Round-ansvarig (Johannes Admaise, klinisk assistent T5/T6 tar nu över ansvaret för Grand Round.) Stephan Haas gav sedan åhörarna på Grand Round en rapport från AMEE-konferensen om medicinsk utbildning i Milano. Därefter talade Mary Hyll om nya grepp i undervisningen som använts framgångsrikt på Infektionsmomentet, och Jonas Nordquist från Medical Case Centre föreläste om det fysiska rummets betydelse för lärandet.