Publicerad: 2014-03-10 15:49 | Uppdaterad: 2014-11-26 09:39

PC Jersild på besök när KI-bokklubben hade träff

PC Jersild 2014

Författaren PC Jersild själv höll föredrag när institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) vid Karolinska Institutet anordnade sin första bokklubbsträff i mars. Som första bok hade de valt Barnens ö.

PC Jersild berättade dels om sin bakgrund som läkare dels om sin författarbana. Jersild som 2010 tog emot Karolinska Institutets etikpris talade också om likheterna mellan forskning och skönlitterärt skrivande, hur man blir mer kreativ och varför man inte ska låta sin mamma bedöma kvaliteten i ens manus (för att mammor alltid älskar det deras barn skriver).

Barnens ö utnämndes till 2014 års "Stockholm läser"-bok av Stockholms stadsbibliotek och personal från stadsbiblioteket kommer att medverka vid en av bokklubbs-träffarna vid Karolinska Institutet under våren. Bokklubben delfinansieras av studieförbundet ABF och ungefär 40 personer är anmälda. Barnens ö finns att läsa både på svenska och på engelska (Children’s island).

Text: Jonas Ludvigsson