Publicerad: 2010-09-30 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

PC Jersild får Karolinska Institutets etikpris

[PRESSMEDDELANDE 2010-09-30] Författaren PC Jersild tilldelas årets etikpris vid Karolinska Institutet. Han får priset för sina insatser att klarlägga och levandegöra medicinetiska frågeställningar i universitetets olika utbildningar.

Beslutet fattades av Karolinska Institutets etikråd som menar att PC Jersild genom sitt författarskap och sitt uttalade intresse för medicinsk etik bidragit till att det etiska medvetandet har ökat såväl i samhällsdebatten som vid Karolinska Institutet.

- Även om PC Jersild tidigt lämnade sin universitetskarriär för att helt ägna sig åt författarverksamhet har han haft kvar sitt engagemang och intresse för Karolinska Institutets verksamhet och då i synnerhet medicinetiska frågor, säger professor Niels Lynöe, ordförande i etikrådet.

Visat civilkurage

PC Jersild har under sin tid som medlem av Karolinska Institutets konsistorium även varit drivande vid tillkomsten av medicinsk etik som utbildnings- och forskningsämne och han har också skrivit en uppskattad handbok i medicinsk etik för läkarstudenter. Etikrådet anser dessutom att PC Jersild visat civilkurage genom att i olika forum initiera analys och diskussion i angelägna, ofta värdeladdade etiska frågor.

Priset delas ut vid en ceremoni i samband med Karolinska Institutets installationshögtid i Berwaldhallen den 3 november 2010.

Hämta pressbilder:

För mer information, kontakta: