Publicerad: 2014-06-26 08:36 | Uppdaterad: 2018-10-31 16:19

Paul Dickman lyfter fram hur många som överlever

Foto: Karl Gabor

I Cancerfondens tidning Rädda livet (nr 2, 2014) berättar professor Paul Dickman om sin forskning om överlevnaden i cancersjukdomar.