Publicerad: 2016-01-04 22:52 | Uppdaterad: 2017-09-11 11:30

Paret Westerberg donerar 2,5 miljoner kronor till Eric Westmans forskning om demenssjukdomar

Eric Westman visar ett exempel på bildtekniken som hans forskargrupp använder.

Donationen från Sten och Birgitta Westerberg till Eric Westman används i hans forskningsprojekt ”Komplexiteten och heterogeniten hos Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar: en hjärnavbildningsstudie”. Medlen delas upp över fem år.

– Vid våra diskussioner med Karolinska Institutet (KI) har vi förstått att det är svårare att få fram pengar till psykiska sjukdomar än till somatiska och det har också styrt vårt ämnesval. Vi har valt att satsa på femåriga program så att berörda forskare inte behöver ägna så mycket tid till ansökningar utan kan få arbetsro, säger Sten Westerberg.

Eric Westman, forskare verksam vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle – sektionen för klinisk geriatrik, är en av två forskare vid KI som nu har mottagit en donation från paret Westerberg.

– Det är mycket glädjande och hedrande att de har valt mig och forskningen som jag och mina kollegor bedriver. En mer långsiktig finansiering betyder så mycket, det gör bland annat att vi kan planera projektet lite bättre, säger Eric Westman.

Tillsammans med sin forskargrupp undersöker han hur nätverk i hjärnan påverkas vid demenssjukdomar, främst vid Alzheimers sjukdom (AD) men även vid andra demenssjukdomar så som Parkinsons sjukdom och frontallobsdemens. I det aktuella projektet använder sig forskarna bland annat av hjärnavbildandetekniker (magnetresonanstomografi).

Bilderna kan till exempel visa hjärnans struktur eller vilka delar av hjärnan som är aktiva när patienten löser kognitiva uppgifter. Forskarna vill fördjupa kunskapen om orsaken till demenssjukdomar, hur vi kan ställa säkra diagnoser och förutse vem som kommer att drabbas.

– Jag tycker det är spännande hur snabbt kunskapen om hjärnan ökar, och hur de insikter som generas med hjärnavbildande forskning i framtiden kan komma att bidra till att lindra eller bota demenssjukdomar, säger Sten Westerberg.

Paret Westerberg har sedan många årtionden haft engagemang i olika projekt med humanistisk anknytning.

– Nu har tiden kommit för att lyfta engagemanget för människors lidande till en annan nivå, den vetenskapliga. Jag är bland annat intresserad av forskning kring den dolda folksjukdomen depression, som drabbar var fjärde människa någon gång i livet. Att hitta nya, helst okomplicerade metoder för att diagnosticera sjukdomen är en av mina förhoppningar med forskningen, säger Birgitta Westerberg.

Även forskaren Johan Lundberg vid KI:s institution för klinisk neurovetenskap mottar 2,5 miljoner kronor för forskning i projektet ”Serotonin och depression”, den totala summan donerad av paret är därmed 5 miljoner kronor.