Publicerad: 2022-09-16 16:09 | Uppdaterad: 2022-10-31 09:54

PARASOLL - projekt för psykosocial hälsa för studenter

PARASOLL är ett nytt projekt på KI som syftar till att underlätta för studenter att ta hand om sin psykosociala hälsa under studietiden. PARASOLL riktar sig till studenter på grundnivå och avancerad nivå och består av både en Canvas-sida och gruppträffar.

Forskningsbaserade råd

I projektet ingår en Canvas-sida där studenter kan läsa kortfattade, forskningsbaserade råd med följande rubriker:

  • Fysisk aktivitet
  • Sociala relationer
  • Aktivitet och återhämtning
  • Sömn
  • Svåra känslor och oro
  • Hantera prestationskrav
  • Att förändra vanor

Gruppträffar

Dessutom erbjuds studenter att delta i gruppträffar där man kan diskutera psykosocial hälsa och hur man kan tillämpa råden från Canvas-sidan i sin vardag. 

Om projektet

Projektet har initierats av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och är ett samarbete mellan flera institutioner, bland annat CNS, CLINTEC och NVS samt Studenthälsan. Initialt finns materialet bara på svenska, men översättning planeras.

Kontakt

Tove Wahlund Adjunkt