Publicerad: 2009-11-13 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Paradoxalt protein kan hejda cancer

[PRESSMEDDELANDE 2009-11-13] En svårighet med att bekämpa cancerceller är att de har stora likheter med kroppens stamceller. Genom att fokusera på skillnaderna har forskare vid Karolinska Institutet hittat ett nytt sätt att angripa tjocktarmscancer. Studien presenteras i den ansedda vetenskapliga tidskriften Cell.

Jonas FrisénFoto: Camilla Svensk

Molekylära signalvägar som stimulerar stamcellers delning är i regel desamma som är aktiva vid tumörtillväxt vid cancer. Denna likhet begränsar möjligheten att behandla cancer eftersom läkemedel som dödar cancerceller också ofta påverkar kroppens friska celler, framförallt stamceller, negativt. En ny studie från Karolinska Institutet, gjord i samarbete med internationella forskare och ledd av professor Jonas Frisén, fokuserar nu på ett undantag som kan göra det möjligt att behandla en form av tjocktarmscancer.

Resultaten gäller en grupp signalproteiner som kallas EphB-receptor. Dessa proteiner stimulerar stamcellers delning i tarmen och kan bidra till att så kallat adenom (polyper) bildas, något som man vet medför risk för cancerutveckling. Paradoxalt nog skyddar samma proteiner mot att adenomet börjar växa okontrollerat och övergå till cancer.

De nya resultaten visar att EphB styr två separata signalvägar, varav den ena stimulerar celldelning och den andra begränsar cellers förmåga att sprida sig i vävnaden. Utifrån denna insikt har forskarna identifierat en läkemedelssubstans kallad imatinib som kan hämma den första signalvägen utan att samtidigt hämma den andra, cancerskyddande, signalvägen.

Maria GenanderFoto: privat

- Imatinib eller en liknande substans kanske kan komma att användas för att förebygga cancerutveckling hos människor som ligger i riskzonen för tjocktarmscancer, istället för att som idag operera bort en bit av tarmen, säger Maria Genander, en av forskarna bakom studien.

Imatinib har än så länge visat sig hämma celldelning i tarmtumörceller i cellodling och i möss. Substansen finns i läkemedlet Glivec som idag används vid bland annat behandling av vissa former av leukemi. Om det också kan motverka adenom och tjocktarmscancer hos människor återstår att se. Företaget bakom läkemedlet har inte finansierat studien.

Publikation

Maria Genander, Michael M. Halford, Nan-Jie Xu, Malin Eriksson, Zuoren Yu, Zhaozhu Qiu, Anna Martling, Gedas Greicius, Sonal Thakar, Timothy Catchpole, Michael J. Chumley, Sofia Zdunek, Chenguang Wang, Torbjörn Holm, Stephen P. Goff, Sven Pettersson, Richard G. Pestell, Mark Henkemeyer & Jonas Frisén

Dissociation of EphB2 Signaling Pathways Mediating Progenitor Cell Proliferation and Tumor Suppression

Cell, print issue, 13 Nov 2009

För mer information, kontakta: