Publicerad: 2016-09-09 14:29 | Uppdaterad: 2017-03-21 17:30

Paolo Macchiarini skyldig till fusk enligt extern granskning

Ett externt yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, bedömer att Paolo Macchiarini har gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet i forskning.

– Det är befriande att nu få Centrala etikprövningsnämndens tydliga konstaterande att Paolo Macchiarini gjort sig skyldig till forskningsfusk. Det gör att vi med krafttag fortsätter det arbete vi inlett, att ta tag i bristande interna rutiner, säkra kvalitet och strikt regelefterlevnad. Vi ber återigen visselblåsarna om ursäkt för KI:s felaktiga agerande i samband med deras anmälan, säger Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor vid Karolinska Institutet.

Yttrandet från CEPN:s expertgrupp gäller en artikel som beskriver transplantationer av konstgjorda matstrupar i råttor, publicerad i Nature Communications år 2014. Samtliga författare kommer nu ges ytterligare en möjlighet att komma med synpunkter innan Karolinska Institutets vikarierande rektor tar ett nytt beslut i oredlighetsärendet.

Enligt expertgruppen har Paolo Macchiarini, i egenskap av artikelns huvudförfattare, gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet genom att ha vilselett både i sin presentation och i sin tolkning och beskrivning av resultaten. Rådata som ligger till grund för de resultat som presenteras i artikeln, har inte heller lämnats ut i sin helhet.

Expertgruppen anser dessutom att forskarna kan ha avvikit från det försöksdjursetiska tillståndet. Det framgår av utredningen att de råttor som omfattas av forskningen haft betydande viktminskningar men uppgifterna om hur stor denna har varit varierar. Efterfrågade försöksdjursjournaler har inte lämnats ut.

– Det finns sådana oklarheter när det gäller de djuretiska tillstånden att vi omedelbart vidtar åtgärder. Vi ska tillsätta en utredare för att granska Paolo Macchiarinis samtliga djurförsök vid KI. Övriga medverkande forskare får heller inte utföra djurförsök tills vidare, säger Henrik Grönberg, vikarierande prorektor vid Karolinska Institutet.

Paolo Macchiarini, vid KI som gästprofessor och forskare mellan åren 2010 och 2016, friades i augusti 2015 av Karolinska Institutets dåvarande rektor Anders Hamsten från anklagelser om vetenskaplig oredlighet. Beslutet kom att kraftigt ifrågasättas i samband med att SVT-dokumentären ”Experimenten” om Paolo Macchiarini sändes i februari 2016. I mars återupptog vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright oredlighetsutredningen. Hon bad då om ett externt yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning vid CEPN.

Expertgruppen har granskat fler av Paolo Macchiarinis artiklar och kommer att yttra sig även om dem.

Läs mer om Macchiarini-ärendet.