Publicerad: 2019-03-14 13:00 | Uppdaterad: 2019-03-14 13:24

Paolo Chiesi, Douglas Easton och Sophie Ekman utses till hedersdoktorer

Tre nya medicine hedersdoktorer har utsetts av Karolinska Institutet. Paolo Chiesi, Douglas Easton och Sophie Ekman kommer att promoveras i Stockholms stadshus den 10 maj.

Titeln hedersdoktor kan ges till akademiker som gjort storartade insatser för vetenskapen, mänskligheten eller Karolinska Institutet (KI). Alternativt utses en person som inte erhållit doktorsexamen men på andra sätt gynnat forskning och utveckling inom KI:s intressesfär.

Paolo Chiesi

Paolo Chiesi har genom familjeföretaget Chiesi Farmaceutici S.p.A. sedan 1987 stöttat forskning inom surfaktant, så kallade ytaktiva ämnen. I början av 1980-talet utvecklade två forskare vid KI ett ämne kallat Curosurf för att behandla tidigt födda barn med andnödssyndrom. Curosurf framställs från grislungor och för att producera tillräcklig mängd var ett samarbete med läkemedelsindustrin nödvändig. Som forskningschef ställde sig Paolo Chiesi bakom projektet.

Utöver finansiellt understöd till fortsatt forskning startade Paolo Chiesi även försäljning av Curosurf och har sponsrat årliga forskningsmöten där neonatologer från hela världen kan samlas. Med stöd av Chiesi Farmaceutici har nu ett syntetiskt surfaktant kunnat utvecklas vid KI som för tillfället genomgår kliniska prövningar. Därmed skulle bristen på surfaktant från djurlungor kunna åtgärdas och fler för tidigt födda barn behandlas.

— Jag känner mig hedrad att få motta denna titel från ett av de mest prestigefyllda och respekterade medicinska universiteten i världen. Jag är tacksam eftersom utnämningen är helt oväntad. Den kröner det liv jag nästan helt vigt åt vetenskaplig forskning med en nyfiken, öppensinnad och kanske inte fullt metodisk inställning. Slutligen är jag rörd över att de förträffliga forskare jag mötte på KI på 80-talet, och som jag samarbetat med sedan dess, har blivit kära vänner, säger Paolo Chiesi.

Douglas Easton

Douglas Eastons forskning har under de senaste tre decennierna kretsat kring att identifiera genetiska orsaker till bröstcancer. Hans arbete har bidragit till att vi idag mycket bättre förstår hur anlag för bröstcancer nedärvs. Douglas Easton var en av grundarna till det världsomspännande forskningsnätverket Breast Cancer Linkage Consortium som var aktivt mellan 1990 - 1996. Han spelade en avgörande roll i att påvisa hur mutationer i generna BRCA1 samt BRCA2 kan leda inte bara till bröstcancer utan även cancer i prostata och bukspottskörteln.

År 2005 tog Douglas Easton initiativ till Breast Cancer Association Consortium med målet att identifiera positionsbestämda variationer i arvsmassan (så kallad enbaspolymorfi eller SNP), vilka kan leda till bröstcancer. Douglas Eastons forskning har lett till kliniska framsteg, såväl i Sverige som utomlands.

— Jag är djupt tacksam över att få motta denna hedersdoktortitel från Karolinska Institutet. I många år har jag varit del i givande samarbeten med forskare på Karolinska och det känns som att utmärkelsen delvis är ett erkännande av dessa samarbetens framgång. Arbetet har involverat några av de största studierna i cancergenetik som någonsin genomförts. Jag är särskilt stolt över att få ta emot en utmärkelse från KI, ett av de mest prestigefyllda instituten i världen, eftersom det visar på den internationella betydelsen av vårt arbete, säger Douglas Easton.

Sophie Ekman

Sophie Ekman har i fyra decennier arbetat som skolläkare i Sverige, varav 30 år som skolöverläkare i Solna. 1987 grundade hon Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond tillsammans med läkarkollegor från Föreningen Läkare Mot AIDS. Sophie Ekman har agerat fundraiser för stiftelsen och med egna insatser byggt upp det kapital som årligen sedan dess delats ut i miljonbelopp till hiv-forskning.

På eget initiativ och utan ersättning har Sophie Ekman drivit stora folkhälsokampanjer inom skolhälsovården som engagerat många samhällsaktörer. På bred front har hon verkat för att förbättra barns hälsa, från anti-drogkampanjen Just Say No till världens första anti-rökkampanj riktat direkt mot föräldrar. Detta arbete ledde till en svensk åldersgräns på tobak på 18 år. Sophie Ekman har även verkat hårt för att samhället och skolan tidigt ska upptäcka neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism.

— Jag är osannolikt överlycklig och känner stor tacksamhet över att HIV-frågan lyfts igen. Jag tackar KI av hela hjärtat för att de med denna internationella utmärkelse tydliggör vikten av traditionell skolhälsovård. Ett lokalt verkande folkhälsoinstitut i varje skola, som funnits i Sverige fram till år 2010, gör skillnad för barns och föräldrars hälsa, säger Sophie Ekman.

De första medicine hedersdoktorerna vid Karolinska Institutet utsågs år 1910. Varje år inkommer cirka 20 nomineringar. Behöriga att nominera är ordinarie disputerade lärare anställda vid Karolinska Institutet. Mellan åren 2000 - 2018 har 74 hedersdoktorer utsetts, varav 21 kvinnor.