Publicerad: 2010-04-13 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Panikångest och depression kan behandlas via internet

[PRESSMEDDELANDE 2010-04-12] Kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet är lika effektiv mot paniksyndrom - återkommande attacker av panikångest - som traditionell KBT-behandling i grupp. Även vid lindrig och mellansvår depression kan internet-KBT fungera bra. Det visar en ny doktorsavhandling som inom kort läggs fram vid Karolinska Institutet.

- KBT som förmedlas över internet är dessutom mer kostnadseffektiv än gruppbehandlingen. Resultaten stödjer därför att internetbehandling införs som en del i den vanliga psykiatrin, vilket också är något som förordas av Socialstyrelsen i de nya riktlinjerna för vård vid depression och ångest, säger Jan Bergström, doktorand vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet.

Man räknar med att depression drabbar cirka 15 procent och paniksyndrom cirka 4 procent av alla människor någon gång i livet. I en depression kan flera olika symtom ingå såsom nedstämdhet, glädjelöshet, skuld, energilöshet, koncentrations- och sömnsvårigheter samt sänkt lust att leva. Paniksyndrom handlar om att man får panikattacker och att man blir betydligt hindrad i livet av dessa, exempelvis genom att undvika platser eller situationer där man tidigare drabbats av panik. Vanliga symtom av en panikattack är hjärtklappning, darrningar och yrsel. Ofta upplever den som drabbas att något farligt håller på att hända, såsom en hjärtattack eller att man håller på att "bli galen".

Det är sedan tidigare känt att KBT är ett effektivt sätt att behandla både paniksyndrom och depression. Det är dock brist på psykologer och psykoterapeuter som använder sig av KBT-metoder och tillgången varierar också kraftigt över landet. Därför har KBT-behandling via internet utvecklats, där patienten går igenom ett självhjälpsprogram och har kontakt med en behandlare via e-post.

Den nu aktuella doktorsavhandlingen innehåller bland annat en randomiserad klinisk studie på 104 patienter med paniksyndrom, där effekten av Internet-KBT och KBT-behandling i grupp jämförts inom reguljär vård. Båda behandlingsformerna fungerade mycket bra, visar studien. Det gick heller inte att se någon signifikant skillnad mellan KBT i grupp eller internet-KBT, varken direkt efter behandlingen eller vid en sexmånaders uppföljning. Analyser av resultaten för behandling av depression visar att internet-KBT fungerar bäst om den sätts in så tidigt som möjligt. Patienter med högre grad av depression och/eller med fler tidigare episoder av depression hade mindre god hjälp av internetbehandlingen.

Jan Bergström arbetar som psykolog vid Ångestenheten inom Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting (SLL). Avhandlingsarbetet har också finansierats av SLL.

- Vår forskning har inneburit att Internetbehandling nu implementerats inom vanlig vård i Stockholm, genom Internetpsykiatri.se vid Psykiatri Sydväst, vilket gör Stockholms landsting sannolikt först i världen med sådan behandling inom det reguljära psykiatriska vårdutbudet, berättar Jan Bergström.

Doktorsavhandling:

Jan Bergström

Internet-based Treatment for Depression and Panic Disorder - From Development to Deployment

Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Handledare har varit professor Nils Lindefors och bihandledare professor Gerhard Andersson samt professor Per Carlbring.

Disputation sker fredag den 23 april i Hörsalen, Novum, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

För ytterligare frågor (endast journalister):