Publicerad: 2019-09-25 15:55 | Uppdaterad: 2019-09-26 12:19

Paneldebatt om att hantera sjukskrivningar som ung läkare

Den 3 september höll Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening tillsammans med kursledningen för kursen Hälsa i samhälle och miljö på Läkarprogrammets termin 11 ett panelsamtal om sjukskrivning och hur sjukskrivning påverkar patienten och den unga läkaren.

Det blev ett givande samtal om hur sjukvården och försäkringskassan samarbetar, vilka de vanligaste problemen är och vägen framåt.

Kvällen inleddes med en föreläsning av Kristina Alexanderson, professor i socialförsäkring och forskargruppsledare för "Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor" på Karolinska Institutet, om interaktionen mellan försäkringskassan och läkare samt deras uppdrag. Under panelen fortsatte sedan samtalet med frågor från publiken.

Deltagare i panelsamtalet, utöver Kristina Alexanderson, var:

  • Kerstin Kjellin -  jurist, ordförande i patientorganisationen Neuro Stockholm och rättsombud för Neuroförbundet
  •  Jill Taube - vuxenpsykiatriker med folkhälsoinriktning, som också startat och driver gruppen “Vem tar hand om doktorn?” tillsammans med Maria Zetterlund Gustafsson
  • Ulrika Havossar - försäkringsdirektör för sjukförsäkringen, på Försäkringskassan
  • Anna Ericsson, utredare på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården)
  • Catarina Bremström - läkare, projektledare och medicinskt sakkunnig på avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting.

Arrangörerna tackar alla som deltog i samtalet, både panelen och publiken.

Kontakt

Anna-Theresia Ekman Doktorand