Publicerad: 2023-09-18 16:32 | Uppdaterad: 2023-09-18 16:43

Pandemins resursgrupper upphör - Centrum för hälsokriser tar arbetet vidare

KI:s covid-19-beredskaps- och resursgrupper som inrättades under pandemin avslutas. I juli 2021 etablerades även Centrum för hälsokriser som nu tar tillvara och utvecklar resursgruppernas arbete.

I inledningen av pandemin, våren 2020, inrättade dåvarande rektor Ole Petter Ottersen flera beredskaps- och resursgrupper vid KI. Syftet var att samla interna experter som ett stöd för universitetsledningen, för KI:s kommunikation och som ett stöd för att bidra till att samhällets insatser mot covid-19 i största möjliga mån byggde på kunskap.  

I juli 2021 etablerades Centrum för hälsokriser, som i dag mobiliserar och koordinerar interdisciplinär expertis och kunskap och som tar tillvara kompetens och erfarenhet från arbetet i beredskaps- och resursgrupperna under pandemin.

Genom forskning, utbildning och samverkan ska Centrum för hälsokriser förbättra förutsättningarna för att hantera framtida hälsokriser.

I juni 2023 fattade rektor Annika Östman Wernerson beslutet att avsluta beredskaps- och resursgrupperna.

- De insatser och de kunskaper som beredskaps- och resursgrupperna har delat med sig av, har inneburit betydande bidrag till det samlade arbetet mot smittspridning, ökad kännedom om virus, läkemedel och behandlingar samt en ökad beredskap för framtida hälsohot såväl nationellt som internationellt, det arbetet tas tillvara och utvecklas nu inom ramen för Centrum för hälsokriser, säger Annika Östman Wernerson.