Publicerad: 2014-10-29 13:26 | Uppdaterad: 2014-10-29 13:26

Päivi Kaila vid sektionen för omvårdnad har fått 800 000 kr av pedagogiska ALF-medel

Päivi Kaila, PhD, lektor, har fått beviljade ALF pedagogik-medel 2015 för projektet "Studentens lärande i primärvårdens kliniska vardag"

Läs mer om de beviljade forskningprojekten på SLLs hemsida.