Publicerad: 2014-05-21 13:35 | Uppdaterad: 2014-05-21 13:39

På sikt kan hjärtpumpen vara lika bra som nytt hjärta

Vid hjärtsvikt räcker inte hjärtat till för att pumpa så mycket blod som kroppens organ behöver. Vid mycket svår hjärtsvikt kan en hjärtpump hjälpa till med det. Utvecklingen har gått fort framåt. På sikt tror man att pumpen kan ersätta transplantation.

Peter Svenarud

Det finns olika grader av hjärtsvikt, alltifrån lindrig till svår och det är inte alltid lätt att upptäcka sjukdomen.

– Beräkningar visar att vi skulle kunna fånga upp fler patienter med svår hjärtsvikt som kanske vore betjänta av transplantation eller hjärtpump. En förklaring är att det kan vara svårt att i tid verkligen förstå hur dålig en patient är. För att möta detta kan vi i vården bli bättre på att använda fler objektiva mått, som till exempel skattningsskalor för att bedöma risker och patienternas tillstånd, menar Peter Svenarud, kirurg vid Thoraxkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd och svår hjärtsvikt har dålig prognos. Överlevnaden är ungefär lika låg som för de svåraste cancerformerna.

– Vi vet också att hjärtsvikt ökar dramatiskt, alltfler drabbas främst på grund av att vi lever längre, säger Peter Svenarud.

De som har svår hjärtsvikt och inte kan transplanteras erbjuds numera en hjärtpump som permanent lösning.

– Patienter med hjärtpump kan leva ett självständigt, ganska normalt liv med god livskvalitet i ytterligare några år, tack vare att det har skett en dramatisk utveckling av pumparna.

Det finns många skäl till varför en patient inte kan transplanteras. En viktig faktor är ålder. I Sverige är det till exempel ovanligt med transplantation för patienter över 65 år. Personer med svår hjärtsvikt som nyligen har haft cancer kan inte heller transplanteras.

En vanlig användning av hjärtpump är i väntan på transplantation. Det kan ta lång tid att vänta på ett nytt hjärta, ibland upp till ett år. I dag har 30-50 procent av de som väntar på ett nytt hjärta hjärtpump. Dessutom finns det en mindre grupp patienter som väljer att behålla pumpen istället för att transplanteras.

– De här patienterna mår kanske så pass bra med hjärtpump och samtidigt vet man att en hjärttransplantation i sig innebär en risk på 10-15 procent att inte överleva, säger Peter Svenarud.

I tidningen KMagasin, som ges ut av Karolinska Universitetssjukhuset, kan du läsa hela artikeln om hjärtpumpar och hjärtsvikt.

Docent

Peter Svenarud

Telefon: 08-517 708 12
Enhet: Thoraxkirurgi
E-post: Peter.Svenarud@ki.se