Publicerad: 2021-12-06 14:32 | Uppdaterad: 2021-12-06 14:33

På gång inom projektet Clinicum – organiserat stöd till klinisk forskning

Porträttbild på Erik Melén.
Erik Melén. Foto: Stefan Zimmerman

I maj drog projektet Clinicum igång. Projektet går ut på att skapa ett gemensamt stöd som kan underlätta för klinisk forskning inom KI och Region Stockholm. Erik Melén som leder projektgruppen, berättar vad som är på gång.

Det kan vara svårt för en enskild forskare eller forskargrupp att upprätthålla all den tekniska och personella infrastruktur som behövs för klinisk forskning. Kan man istället samverka om olika former av resurser skapar det förutsättningar för en fortsatt god och bred klinisk forskning. Projekt Clinicum är därför ett samarbete mellan KI och större vårdgivare i regionen. 

Erik Melén, professor i pediatrik, leder projektgruppen som gör förarbetet innan projektet övergår till organisationen Clinicum. 

Hur långt har ni kommit i projektet idag? 

– Under de senaste veckorna har det hänt otroligt mycket spännande och roligt i Clinicum-projektet. Modellen med noderna är på plats, seminarier har börjat komma igång, inventeringar av befintliga resurser och forskningsstöd har genomförts och fler än 500 kliniska forskare har svarat på en enkät om vilka behov som finns ute i verksamheterna. Dessutom har vi etablerat en referensgrupp för processer kring uttag och analys av hälsodata och vi kommer att ha ett första möte nu i december. 

Vad är på gång? 

– Nu sammanställer vi all information från inventeringar och enkäter och har redan lagt fram preliminära förslag på hur vi kan stärka tillgången till metodstöd, det vill säga biostatistiker, bioinformatiker, data managers etcetera, och vi har fått mycket positiv feedback från Clinicums styrgrupp. Nästa steg blir att ta fram skarpa förslag kring sådant som exempelvis datahantering och metodstöd för den långsiktiga Clinicum-organisationen. Vi arbetar också vidare med att kunna stötta translationell klinisk forskning som ofta inbegriper stora, komplexa datamängder (till exempel genomikdata) tillsammans med bland andra SciLifeLab, Precisionsmedicinskt centrum Karolinska och Genomic Medicine Sweden. 

Kick-off och nätverksträff – save the date! 
– Vi planerar också en officiell Kick-off Clinicum och nätverksträff för kliniska forskare på eftermiddagen den 16 februari 2022. Inbjudan kommer, men notera gärna dagen redan nu. Då kommer vi att presentera Clinicum och våra idéer i mera detalj och även få en genomgång av olika stödfunktioner för kliniska forskare som redan idag finns etablerat på KI och inom Regionen. 

Metodseminarier 
– Vi vill också tipsa om våra metodseminarier inom biostatistik, bioinformatik och data management som vi arrangerar med bland andra Clinicums Huddingenod – Centrum för Biostatistik och Bioinformatik (CBB). Seminarierna riktar sig till alla forskare och analytiker som jobbar med hälsodata och kliniska data på något sätt, antingen på KI eller inom Regionen. Information om seminarierna läggs upp på projekt Clinicums webbsida och i webbkalendern. 

Vad är det bästa med projektet? 

– Den positiva energin och viljan att förbättra och utveckla den kliniska forskningen på KI och i Regionen! Behovet av en samordnande funktion finns utan tvekan, och jag är övertygad om att den här satsningen kommer bli mycket bra.  

Kontakt

Erik Melén Professor/specialistläkare
08-524 875 08