Publicerad: 2022-03-11 11:46 | Uppdaterad: 2022-03-11 11:54

Översynen av det administrativa verksamhetsstödet fortsätter

Den 23 februari hölls den andra workshopen för projektet samordnat verksamhetsstöd.

Det blev en lyckad tillställning med stort engagemang från sektionsadministratörerna. Många bra idéer och förslag lyftes fram kring hur man bör ändra arbetssätt och organisering framöver. Mot slutet av workshopen deltog också sektionschefer och biträdande sektionschefer och även de bidrog med mycket bra inspel.

Nu återstår ett gediget arbete med att sammanfatta all denna insamlade information och kunskap och försöka hitta en sådan bra lösning som möjligt för administratörerna och sektionerna. Projektgruppen arbetar vidare och återkommer när det finns mer att berätta. Ett förbättringsförslag kommer att komma under våren 2022.