Publicerad: 2022-01-26 16:46 | Uppdaterad: 2022-01-26 16:54

Översyn av det administrativa verksamhetsstödet

Nu pågår en översyn av det administrativa verksamhetsstödet vid NVS. Bakgrunden till det är främst den höga personalomsättning på tjänsterna som sektionsadministratör under flera år samt att en majoritet av sektionerna har bemanningsutmaningar på den typen av tjänst. Knäckfrågan är hur man ska kunna arbeta smartare och mer samordnat för att det ska bli bättre på flera plan.

Projektet har förankrats i samverkansgruppen. Under den senare delen av hösten anordnade projektgruppen en workshop för alla sektionsadministratörer där man i första hand diskuterade vad som fungerar bra och vad som fungerar sämre med nuvarande arbetssätt och organisering. Maria Staiger, som är projektledare, och Mona Hellstadius, HR-chef, har också intervjuat alla sektionschefer med samma frågeställningar.

Allt detta insamlade material är nu sammanfattat som redogörelse för styrkor och svagheter i nuvarande organisation samt en framåtblick hur det skulle kunna se ut genom ett samordnat arbetssätt. Styrgruppen har både gett givande input i arbetet och tummen upp för fortsatt arbete med projektet. Närmast kommer det nu att hållas en andra workshop för sektionsadministratörerna Den går av stapeln den 23 februari. Målet med den är komma fram med förslag på åtgärder för hur man ska ändra arbetssätt och organisering för att det ska bli så bra som möjligt för de enskilda sektionsadministratörerna samt sektionerna de stöttar. Dessa förslag kommer sedan att presenteras för cheferna för fortsatta diskussioner.