Publicerad: 2022-07-11 15:25 | Uppdaterad: 2022-07-11 15:25

Översiktsartikel om värnpliktsregistret

Ilustration av innehållet i det svenska värnpliktsregistret
Det svenska värnpliktsregistret - sedan 1969 Grafik: Marek Skupinski

Det svenska värnpliktsregistret innehåller data på cirka 2 miljoner individer. I samband med mönstring genomgår män och kvinnor en omfattande testning, vars data kan användas i epidemiologisk forskning. Nu publicerar forskare vid Karolinska Institutet, Uppsala Universitet och Lunds Universitet en översikt om registret i tidskriften European Journal of Epidemiology.

De flesta värnpliktiga i registret föddes 1951-1988 och testades 1969-2006. För den här kohorten har registret en täckningsgrad om 90% for män. Värnpliktiga genomgick en omfattande testning som inbegrep språklig och logisk förmåga, men även rumsuppfattning, teknisk kompetens, och så en psykologisk utvärdering inklusive självrapporterad psykisk hälsa. I samband med mönstringen mättes också längd, vikt, kondition, muskelstyrka, blodtryck, vilopuls, hörsel och syn.

“Värnpliktsregistret har använts i en rad studier om t.ex. fetma, hjärtkärlsjukdom, psykisk sjukdom, brottslighet, muskelstyrka, sjukskrivning och förtidspension, säger studiens försteförfattare, professor Jonas F Ludvigsson, barnläkare vid Örebro universitetssjukhus och professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

Mellan 1990 och 2018, mönstrade också 25000 kvinnor, men nästan 99% av alla individer i värnpliktsregistret är män. Efter 2006 är täckningsgraden i registret låg även bland män.

“Ett av huvudskälen till vår artikel var att vi ville klarlägga för vilka år värnpliktsregistret gör användas, och det är för perioden 1970-2006“, tillägger Ludvigsson.

Under 1970-, 80-, 90- och tidigt 2000-tal, tillfrågades mönstrande män om bland annat sömnvanor, personlighet och hur ofta de tränade fysiskt.

“Värnpliktsregistret innehåller data för en mycket hög andel unga män i Sverige”, säger Professor Martin Neovius, professor vid institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet, och corresponding author. Han fortsätter: “Inte minst finns här data över vikt och längd.”

Men även om registret är en guldgruva för medicinsk forskning, i synnerhet för frågor som rör unga män, så har registret sina begränsningar.

“Individer med vissa sjukdomar genomgick inte mönstring. Av det skälet underskattar registret den sanna förekomsten av vissa sjukdomar och de som ändå har sådana sjukdomar och återfinns i värnpliktsregistret kan ha en mildare version av sjukdomen”, säger Neovius.

Dr Ludvigsson har koordinerat en studie om inflammatorisk tarmsjukdom för Svenska IBD-registrets räkning. Den studien har finansierats av läkemedelsbolaget Janssen.

Dr Sundström har ekonomiska intressen/verkat som konsult för företagen Itrim, Amgen, Janssen, Novo Nordisk, Eli Lilly, Boehringer, Bayer, Pfizer och AstraZeneca, dock utan koppling till aktuell studie. Dr Neovius har deltagit i styrelsearbete för företagen Ethicon, Johnson & Johnson samt Itrim, och har verkat som konsult för Sveriges försvar, dock utan koppling till aktuell studie.

Publikation

The Swedish Military Conscription Register: Opportunities for Its Use in Medical Research. Jonas F. Ludvigsson, Daniel Berglind, Kristina Sundquist, Johan Sundström, Per Tynelius, Martin Neovius. Eur J Epidemiol, online July 9 2022, DOI: 10.1007/s10654-022-00887-0.