Publicerad: 2013-05-14 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-13 13:59

Överläkaren Inger Hagerman får det första stipendiet inom medicin från Håkan Mogrens Stiftelse

Håkan Mogrens Stiftelse har utsett forskaren och överläkaren Inger Hagerman till 2013 års mottagare av stiftelsens stipendium inom medicin. Priset är på 250 000 kr och ges till Inger Hagerman för särskilda insatser för mänskligt välbefinnande.

Håkan Mogrens Stiftelse bildades 2012 och har till ändamål dels att främja utbildning och forskning inom det medicinska området, dels att främja utbildning av musiker inom den klassiska musiken, främst sång.

Inom området medicin delas nu stipendiet ut för första gången. Meningen är att det ska ge möjlighet för välmeriterade, vetenskapligt skickliga och kliniskt verksamma läkare att förkovra sig eller bedriva forskning inom något område som intresserar dem. För att komma ifråga för stipendium ur Håkan Mogrens Stiftelse ska mottagarna ha gjort sig kända för att ta hand om sina patienter med empati och passion, och de bör aktivt verka eller komma att verka för att sprida sina kunskaper genom föreläsningar eller handledning av andra.

- Inger Hagerman bedriver föredömlig klinisk verksamhet på vetenskaplig grund, särskilt för hjärttransplantationspatienter. Hon är en förebild för sina kolleger och har mycket stor kunskap att förmedla, säger Håkan Mogren om valet av pristagare.

Överläkaren Inger Hagerman arbetar vid hjärtkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och bedriver forskning inom hjärtsvikt och hjärttransplantation vid institutionen för medicin vid Karolinska Institutet i Huddinge.

Stipendiet består av ett diplom och ett personligt pris om 250 000 kronor. Det delas ut i samband med Karolinska Institutets installationshögtid.