Publicerad: 2022-04-11 16:10 | Uppdaterad: 2022-04-11 16:10

Övergång till central registratur vid Global folkhälsa sedan 1 april

Stack of papers in folders on a table.

Från och med 1 april 2021 har institutionen för global folkhälsa (GPH) övergått till centraliserad registratur, tillsammans med övriga institutioner i KI Nord.

Vad innebär övergången?

Begäran om nya diarienummer och diarieföring av allmänna handlingar ska skickas till registrator.nord@ki.se i stället för den tidigare använda adressen registrator.gph@ki.se.

Ärenden från 2020 eller senare som har pappershandlingar ska från övergången skickas i aktomslag till ”Arkiv och Registratur, Nobels väg 5” när ärendet har avslutats.

Äldre ärenden, från 2019 och äldre, ska fortsätta att arkiveras på plan 3 i Widerströmska huset.

Om övergången till central registratur, mallar och bemanning för den centrala funktionen