Publicerad: 2016-11-18 12:53 | Uppdaterad: 2016-11-18 12:56

Över en tredjedel av Cancerfondens anslag till KI

Cancerfonden har beslutat vilka forskningsprojekt som får ta del av deras rekordutdelning på 396 miljoner kronor. Av anslagen går hela 167,2 miljoner kronor till forskningsprojekt på Karolinska Institutet.

Cancerfondens forskningsnämnd beviljade den 15 november finansiering till sammanlagt 480 forskningsprojekt vid svenska universitet. Pengarna betalas ut under nästa år. Av de 167,2 miljoner som KI tilldelas är 55,3 miljoner kronor nya beviljade anslag.

De tre största mottagarna på KI får vardera två miljoner kronor per år i tre år. Dessa är:

  • Jonas Bergh, institutionen för onkologi-patologi: Forskar om bröstcancer med syfte att utveckla verktyg för bedömning av prognos samt individuell, skräddarsydd behandling.
  • Eva Hellström-Lindberg, institutionen för medicin, Huddinge: Forskar om myelodysplastiskt syndrom, en sjukdom i blodet, med målsättningen att kunna behandla sjukdomen innan den utvecklas till leukemi.
  • Pär Nordlund, institutionen för onkologi-patologi: Driver ett grundvetenskapligt projekt med nya tekniker för utveckling av en ny generation av läkemedel mot cancer.