Publicerad: 2022-03-15 13:10 | Uppdaterad: 2022-10-27 11:05

Över en miljon läsare under KI:s första år med The Conversation

Dekorativ bild
Foto: Getty Images

Forskare vid Karolinska Institutet nådde 1,3 miljoner internationella läsare med artiklar skrivna för den London-baserade nyhetsplattformen The Conversation förra året. Runt 50 forskare medverkade också i deras digitala workshops i populärvetenskapligt skrivande och pitchande. ”Jag har funnit det otroligt givande och hoppas att fler KI-forskare tar chansen,” säger postdoktor Alessondra Speidel.

Vid årsskiftet 2021 blev KI medlem i The Conversation, som är en internationell nyhetssajt där akademiker själva skriver artiklar inom sina expertområden. Under det första året skrev 15 forskare 17 artiklar som återpublicerades av medier i länder som Storbritannien, USA, Kanada, Australien, Sydafrika och Singapore.

Ämnena varierade från hur våra gener delvis avgör hur ofta vi bajsar till nya upptäckter om hur man kan förutsäga Alzheimers sjukdom. Covid-relaterade artiklar fick många läsare, liksom forskning om fördelarna med tupplurar i en tid då många av oss arbetade hemifrån.

Postdoktor Alessondra Speidel och Richelle Duque Björvang, vid tiden doktorand, skrev båda artiklar. Alessondra deltog först i en workshop om att hitta nyhetspotentialen i den egna forskningen och lära sig skriva populärvetenskapligt, vilket arrangerades av redaktörer från The Conversation. Hon skrev därefter två förklarande artiklar om vaccinutveckling i ett försök att motverka missförstånd om innehållet i covid-vaccinerna. Richelle å andra sidan pitchade med hjälp av KI:s kommunikationsavdelning en artikel om sin egen studie, som kopplade exponering för giftiga kemikalier till färre ägg i kvinnors äggstockar.

Sätt att motverka felaktig information

Personalporträtt Biomedicum
Alessondra Speidel. Foto: Johannes Frandsén.

– Båda mina idéer uppkom efter interaktioner med anti-vaxare under pandemin. Att se mängden av desinformation i omlopp fick mig att vilja engagera mig i vetenskapskommunikation för att säkerställa att människor hade tillgång till rätt information, säger Alessondra Speidel.

Hittills har Alessondras artiklar lästs nästan 150 000 gånger och återpublicerats av 12 nättidningar. Exponeringen ledde även till att hon blev intervjuad av en journalist från National Geographic och tillfrågad om ett jobb för TikTok i syfte att bekämpa desinformation inom medicinsk vetenskap (vilket hon tackade nej till).

– Jag blev glatt överraskad över hur många som läste mina artiklar, det var många fler än för någon av mina vetenskapliga artiklar. Det gav mig också något som jag kunde dela med mina vänner och familj och använda för att prata om forskning med personer utanför forskarsamhället, säger hon.

Lärorik erfarenhet

Richelle Duque Björvang
Richelle Duque Björvang. Foto: Ben Libberton.

Både Alessondra och Richelle beskriver den redaktionella processen som ”en lärorik erfarenhet”.

– Det var definitivt annorlunda än akademiskt skrivande. Redaktören sa åt oss att föreställa oss att vi skrev för en utbildad 16-åring. Det tvingade oss att tänka efter hur vi kunde uttrycka vårt budskap i enkla termer som skulle tilltala en bred publik, säger Richelle Duque Björvang.

Richelles artikel, som hon skrev tillsammans med doktoranden Jasmin Hassan och docent Pauliina Damdimopoulou, återpublicerades av 11 nättidningar, inklusive Metro och The Indepedent i Storbritannien, och var bland den månadens mest lästa artiklar.

– Det hade också fördelen att det bidrog till att främja samarbete och gemenskap mellan mina medförfattare och mig – vi tyckte det var väldigt roligt, säger Richelle.

Både Alessondra och Richelle rekommenderar andra forskare att testa.

– Det är ett jättebra sätt att nå ut med din forskning till personer utanför din egen professionella krets, att vara en del av ett större samtal, säger Richelle.

Alessondra tillägger:

– Jag uppskattar verkligen att KI erbjuder denna möjlighet. Jag tycker att alla forskare borde vara engagerade i att kommunicera vetenskap och motverka felaktig information – och The Conversation är en utmärkt plattform för att göra det. 

Pitcha en artikel eller delta i en workshop

Är du intresserad av att skriva för The Conversation? Kontakta KI:s kommunikationsavdelning på the-conversation@ki.se för mer information, eller pitcha redaktörerna direkt. Du kan också anmäla dig till en kommande workshop: